Visit Last.fm Page
AnimeDeath NoteEpisodes20-37
SongWhat's Up People?!PerformerMaximum the Hormone
Click for Lyric
Benribenri banzai benribenri banzai
Benribenri banzai ningen
Benribenri banzai benribenri banzai
Benribenri banzai ningen

Hora biribiri ikarasuka? biribiri ikarasuka?
Biribiri ikarasuka? ningen
Hora biribiri ikarasuka? biribiri ikarasuka?
Biribiri ikarasuka? ningen

What's up fuanzai ippai
Hanzai kienai towani
What's up fuanzai ippai
(Uramini wana dare down?)
What's up fuanzai ippai
Hanzai kienai towani
What's up uanzai ippai

Ikiru imi tsumaranka? ikiru imi tsumaranka?
Ikiru imi tsumaranka? ningen
Ikiru imi tsumaranka? ikiru imi tsumaranka?
Ikiru imi tsumaranka? ningen

Hora biribiri ikarasuka? biribiri ikarasuka?
Biribiri ikarasuka? ningen
Hora biribiri okarasuka? biribiri ikarasuka?
Biribiri ikarasuka? ningen

What's up fuanzai ippai
Hanzai kienai towani
What's up fuanzai ippai
(Uramini wana dare down?)
What's up fuanzai ippai
Hanzai kienai towani
What's up fuanzai ippai

Hey hey ah ningen sucker ah nigen ningen fucker?
Hey hey ah ningen sucker ah nigen ningen fucker?
Hey hey ah ningen sucker ah nigen ningen fucker?
Hey hey ah ningen sucker ah nigen ningen fucker?
Hey hey ningen sucker! Hey hey ningen fucker?
Hey hey ningen sucker! Onorera eien ningen fucker
Ah ningen...

Bunmei yande huantei
Mirai ha sukuwaren white house
Zensekai ni warning!

Issaigassai ni kaikaku life

Benribenri banzai benribenri banzai
Benribenri banzai ningen
Benribenri banzai benribenri banzai
Benribenri banzai ningen

Hora biribiri ikarasuka? biribiri ikarasuka?
Biribiri ikarasuka? ningen
Hora biribiri ikarasuka? biribiri ikarasuka?
Biribiri ikarasuka? ningen

What's up fuanzai ippai
Hannzai kienai towani
What's up fuanzai ippai
(Uramini wana dare down?)
What's up fuanzai ippai
Hanzai kienai towani
What's up fuanzai ippai

Hey hey ah ningen sucker ah nigen ningen fucker?
Hey hey ah ningen sucker ah nigen ningen fucker?
Hey hey ah ningen sucker ah nigen ningen fucker?
Hey hey ah ningen sucker ah nigen ningen fucker?
Hey hey ningen sucker! Hey hey ningen fucker?
Hey hey ningen sucker! Onorera eien ningen fucker
Wameku saga
Henken inken ningen
Kusoda ugokidase ore fight

Suteki na seisai no kiba kara
Tenteki no sonzai wo tatsu
Tenkeiteki na mesaki no yoku kara
Change dekinai koku

Manuke boke no sensouron hibou ni kenasou
Manuke boke no sensouron hibou ni kenasou
Manuke boke no sensouron hibou ni kenasou
Manuke boke no sensouron hibou ni kenasou

Hey hey ningen sucker
Ah ningen ningen fucker

What's up people!